zavri túto časť knižnice zabezpečenie zdravotné a sociálne
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos- gyógyszerészegylet tagjainak özvegye és árvái számára létesített nyngdijintézetének f[olyó] évi június hó 19-én Felkán tartott rendes közgyülésen