zavri túto časť knižnice zbierky prístrojov lekárskych
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet műszertárának jegyzéke