Zoophaenologische Beobachtungen

Názov a zodpovednosť: Zoophaenologische Beobachtungen [Zoofenologické údaje, ktoré autor zozbieral v Spišskej Novej Vsi a okolí] / gemacht in den Jahren 1873, -74, -75, -76 und -77 zu Szepes-Igló und seiner Umgebung durch Julius G[ustav] Geyer ; s. 15-55

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Časti dokumentu: Coleoptera; Meteorologischen Daten

Anotácia: Príspevok tvorí úvod a dva tabuľkové prehľady. Prvý prehľad sleduje výskyt druhov coleoptera, druhý prináša výsledky meteorologických pozorovaní v Spišskej Novej Vsi a na okolí v r. 1873-77

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 2, s. 189. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

coleoptera

zoofenológia

meteorológiaHeslo/geografické:

Spišská Nová Ves (Slovensko) - coleoptera

Spišská Nová Ves (Slovensko) - súpisy

pozorovania meteorologické


MDT: 595.76 ; 591.5 ; 551.50

Pôvodné formy geografických názvov:

Szepes-Igló pozri Spišská Nová Ves (Slovensko)