Schutzhütten

Názov a zodpovednosť: Schutzhütten [Turistické chaty] / ; s. 197-198

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Informácie o turistických chatách na Kráľovej holi, ktoré sú k dispozícií členom Uhorského karpatského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

chaty turistickéHeslo/geografické:

Kráľová hoľa (Nízke Tatry, Slovensko) -


MDT: 796.5 ; 728.5