Bilder aus den Bergher Alpen

Názov a zodpovednosť: Bilder aus den Bergher Alpen [Berežské veľhory] / Aus dem Ungarischen des Theodor Lehoczky von V.F. ; s. 303-317

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Charakteristika prírodných pomerov Ukrajinských Karpát so zameraním na horopis, flóru, klímu i spôsobu života tamojšieho obyvateľstva

Poznámky: Maď. verzia príspevku v roč. 1880. - Biogr. údaje autora: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

geografia - Ukrajinské Karpaty (Ukrajina)

etnografia - UkrajinaHeslo/geografické:

Ukrajinské Karpaty (Ukrajina) - pomery prírodné

etnografia


MDT: 908.477 ; 39(477) ; 911.2(477)

Pôvodné formy mien:

Lehoczky, Theodor Lehoczky, Tivadar (1830-1915)