Az elmebetegségek aetiológiája

Názov a zodpovednosť: Az elmebetegségek aetiológiája [Etiológia duševných chorôb] / Előadta: Dr. Tandlich Ignácz, orvos ; s. [32]-40

In A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület Évkönyve 1896 / Összeállította: Vitális István. Selmeczbánya : [Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület], 1897

Anotácia: Autor štúdie sa zaoberá diagnostikou duševných chorôb, rôznymi formami duševných ochorení, skúma príčiny ich vzniku a príčiny stúpajúceho trendu výskytu duševných chorôb

Poznámky: Odkazy na literatúru pod čiarou. -

Heslo/Všeobecné meno:

choroby duševné

psychiatria


MDT: 616.8