Die geologischen und hydrographischen Verhältnisse des Branyiszkó-Gebirges

Názov a zodpovednosť: Die geologischen und hydrographischen Verhältnisse des Branyiszkó-Gebirges [Geologické a hydrografické pomery na Branisku] / (von Dr. Samuel Roth) ; s. 153-165

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Výsledky geologických a hydrografických výskumov na Branisku, charakteristika výskytu a druhov hornín

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 124. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

geológia

hydrografiaHeslo/geografické:

Branisko (Slovensko : pohorie) - pomery geologické

pomery hydrografické


MDT: 55 ; 556 ; 914.376 ; 911.2:556

Pôvodné formy geografických názvov:

Branyiszkó-Gebirges pozri Branisko (Slovensko : pohorie)