Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón, a gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1902. május hó 27-én tartott rendes gyülésén [Zápisnica z riadnej schôdze Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy zo dňa 27. máj 1902 v Rožňave] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; Hitelesítettett: Dr. Maurer Arthur, Dr. Auerbach Lajos ; s. 11-27

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Časti dokumentu: 1, Az 1901. évi pénztári kimutatás / Kishonthy József. - Konzervatív kezelés mellett gyógyult koponyasérülés beteg / Auerbach Lajos. - Újabb gyógyszerek bemutatása / Pósch Aladár. - Kisérleti adatok az inoperabilis carcinomának gyógykezeléséhez, Chinium hydrochloricummal / Löcherer Tamás. - Egészségügyi statisztika az 1901. évről / Meskó Miklós. - A Gömörvármegyei Közkórház 1901. évi forgalmára vonatkozó statisztikai adatok / Kármán Aladár

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia spolku obsahuje aj texty odborných prednášok

Poznámky: Biogr. údaje A. Maurer doplnené: Tököly, s. 255; M. Meško: SBS 4, s. 157. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Rimavská Sobota (Slovensko) - Rožňava (Slovensko), 1902, zhromaždenia valné

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné

nemocnice

spolky


MDT: 61:06.05 ; 06.05 ; 615 ; 614 ; 614.2:362.11 ; 362.11 ; 615:06.05

Pôvodné formy mien:

Mesko, Miklós pozri Meško, Mikuláš (1865-1921)Pôvodné formy korporácií:

Gömörvármegyei Közkórház pozri Verejná župná nemocnica, Rimavská Sobota (Slovensko)