Ueber einem Fall von Schuss-Splitterbruck eines Röhrenknochens

Názov a zodpovednosť: Ueber einem Fall von Schuss-Splitterbruck eines Röhrenknochens [O prípade strelou roztrieštenej kosti] / Dr. Theodor Ruhig katonai főorvos ; s. [27]-34

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1899-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1900

Fyzický popis kolácia pole: fotogr.

Anotácia: Opis prípadu z praxe - fraktúre kosti priestrelom

Heslo/Všeobecné meno:

fraktúry priestrelom

chirurgia


MDT: 616