Adalékok a Szepesi-Tátra alhavasi és havasi virányának ismeretéhez

Názov a zodpovednosť: Adalékok a Szepesi-Tátra alhavasi és havasi virányának ismeretéhez [Dodatky k flóre spišských Tatier] / (Németből Scherfel W[iliam] Aurel után Dr. Daits Edé-től) ; s. [229]-334

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Časti dokumentu: Az erdőstáj; A törpefenyűs táj; A havasi táj

Anotácia: V úvode vymedzenie lokality, jej geol. charakteristika. Súpis rastlinstva člení na lesné oblasti (cca 300 druhov), oblasť kosodreviny (cca 120 druhov), vysokohorskú oblasť (cca 20 druhov)

Poznámky: Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 5, s. 218; prekladateľ SBS 1, s. 440. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

fytogeografia - Tatry (Slovensko)

flóraHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko) - flóra

súpisy


MDT: 581.9 ; 911.2:581.9

Pôvodné formy mien:

Daits, Ede pozri Daits, Eduard (1853-1931)