Das Wild und die Jagd in der hohen Tatra

Názov a zodpovednosť: Das Wild und die Jagd in der hohen Tatra [Niektoré druhy zvierat a poľovníctvo vo Vysokých Tatrách] / [Cserépy Nándor] ; Uebers[etz] Ferd[inand] Cserépy ; s. 77-93

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Časti dokumentu: Die Gemse; Das Murmelthier; Der Bär; Das Reh; Feder-Wild; Jagd

Anotácia: Autor charakterizuje niektoré druhy zveri (napr. kamzík, svišť medveď, vtáctvo) vo Vysokých Tatrách a opisuje spôsoby lovu kamzíka a srncov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

kamzíky

svište

medvedeHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - fauna

poľovníctvo


MDT: 639.1 ; 591.9

Pôvodné formy geografických názvov:

Hohe Tatra pozri Vysoké Tatry (Slovensko)