Die Hohe-Tátra, Die Zips und die Zipser. Über die Volkswirtschaftliche Bedeutung des Ungarischen Karpathen-Vereines und Seiner Sektionen

Názov a zodpovednosť: Die Hohe-Tátra, Die Zips und die Zipser. Über die Volkswirtschaftliche Bedeutung des Ungarischen Karpathen-Vereines und Seiner Sektionen : Zwei Vorträge [Vysoké Tatry, Spiš a Spišiaci. Hospodársky význam Uhorského karpatského spolku] / Gehalten von Alex[ander] F. Heksch, Mitglied und Repräsentant des Ungarischen Karpathen-Vereines ; s. [400-418] 17-32

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Pozostáva z dvoch štúdií, prvá z nich podáva geogr., historickú, národopisnú, národohospodársku charakteristiku Spiša. V druhej štúdií poukazuje na hospodársky význam UKS a jeho sekcií, kt. prispievajú nielen k rozvoju cestovného ruchu ale i remesiel a priemyslu. Význam rezbárskej školy v Humennom

Poznámky: Dielo vyšlo aj knižne. Viazané ako príväzok, samostatný titulný list s vydavateľskými údajmi: Wien und Pressburg 1882. Druck von Löwy & Alkalay in Pressburg; samostatné stránkovanie. Odznelo ako prednáška na pôde bratislavského Toldyho kruhu v r. 1882. - Biogr. údaje autora doplnené: Bohuš, I.: Kto bol kto vo Vysokých Tatrách, 1979. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok -Heslo/Všeobecné meno:

spolky

školy rezbárskeHeslo/geografické:

Humenné (Slovensko) - školy rezbárske

Spiš (Slovensko : oblasť) - školy rezbárske

Vysoké Tatry (Slovensko) -


MDT: 908.437.6 ; 796.5 ; 502 ; 377 ; 33