Zoophaenologische Beobachtungen

Názov a zodpovednosť: Zoophaenologische Beobachtungen : gemacht in den Jahren 1868, -69, -70 und -71 in Rosenau (Com[itat] Gömör) und seiner Ungebung durch Unterfertigten [Zoofenologické údaje pozorované v Rožňave (Gemerská župa) a okolí v rokoch 1868-71] / Julius G. Geyer ; s. 3-39

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: Lepidoptera; Ausser den bezeichneten Jahren beobachtete ich in Rosenau und seiner Umgebung noch folgende Species; Bruchstücke meteorologischer Beobachtungsdaten, gesammelt in Rosenau durch Unterfertigten

Anotácia: Príspevok sa člení na úvodnú časť a dva tabuľkové prehľady. Úvodná časť podáva geografickú charakteristiku lokality, zoznam lokalít, v ktorých vykonával pozorovania, poďakovanie regionálnym odborníkom, ktorí autora vo výskume podporili. Prvý prehľad uvádza 355 druhov motýľov, druhý tabuľkový prehľad prináša výsledky meteorologických pozorovaní. V závere dodatok - súpis motýľov pozorovaných v lokalite mimo vytýčených rokov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 189. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

lepidoptera

meteorológiaHeslo/geografické:

Rožňava (Slovensko) - motýle

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - pozorovania meteorologické

motýle


MDT: 595.78 ; 591.5 ; 551:50 ; 914.376

Pôvodné formy mien:

Geyer, Julius G. pozri Geyer, Gustáv Július (1828-1900)Pôvodné formy geografických názvov:

Rosenau pozri Rožňava (Slovensko)

Comitates Gömör pozri Gemerská župa (Slovensko : oblasť)