Die Höhlen der Hohen Tátra und Umgebung

Názov a zodpovednosť: Die Höhlen der Hohen Tátra und Umgebung [Opis jaskýň vo Vysokých Tatrách na okolí] / von Dr. Samuel Roth ; s. [333]-356

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Časti dokumentu: Die Lucsivner Höhlen; Die Béler Höhlen; Die Höhlen der Umgebung von Javorina; Die Haligóczer Höhlen

Anotácia: Výsledky prieskumu 2 jaskýň v okolí Lučivnej, 3 jaskýň v okolí Spišskej Belej, 4 jaskýň v okolí Javoriny, 2 jaskýň z okolia Haligoviec a zároveň informuje o archeologických nálezoch v nich

Poznámky: Pokračovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 124. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

jaskyne

nálezy archeologickéHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - jaskyne

Spiš (Slovensko : oblasť) - jaskyne


MDT: 551.44 ; 902