Az orvosi titoktartásról

Názov a zodpovednosť: Az orvosi titoktartásról [O lekárskom tajomstve] / Irta: Dr. Hajnóci R[ajmund] József, kir[ályi] tanácsos, Szepesvármegye kir[ályi] tanfelügyelője ; s. [25]-32

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1912-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1913

Anotácia: Rozprava o lekárskom tajomstve, v kt. autor na základe prehľadu zákonov vzťahujúcich sa k tejto otázke, konštatuje ich nedostatočnosť v Uhorsku

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 2, s. 266. -

Heslo/Všeobecné meno:

ochrana pacienta - zákony

vzťahy lekár-pacient - zákony,

pacient - ochrana


MDT: 614.253.84 ; 179.9

Pôvodné formy mien:

Hajnóci, R. József pozri Hajnóci, Rajmund Jozef (1854-1931)