A Szepesség néhány pontjának magassági névjegyzéke

Názov a zodpovednosť: A Szepesség néhány pontjának magassági névjegyzéke : A legújabb törzskari felmérések nyomán [Niekoľko výškových bodov na Spiši] / összeállította Róth Márton, tanár ; s. 228-256

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Časti dokumentu: Magas Tátra; Poprád völgye;Magura; Hornád völgye; Igló környéke; Göllnitz völgye; Függelékek

Anotácia: Zoznam výškových bodov na Spiši stanovených rakúskymi vojenskými zememeračmi (údaje porovnáva s K. Kolbenheyerovymi meraniami a údajmi na mape Vysokých Tatier vydanú Uhorskou štátnou tlačiarňou). Dodatok - výškové body na Liptove

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 5, s. 123. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

nivelácia

body nivelačnéHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - body nivelačné

Vysoké Tatry (Slovensko) - body nivelačné

Liptovská župa (Slovensko : oblasť) - body nivelačné


MDT: 528.388 ; 551.58

Pôvodné formy mien:

Róth, Márton pozri Róth, Martin (1841-1917)Pôvodné formy geografických názvov:

Szepesség pozri Spiš (Slovensko : oblasť)