Verzeichniss der von mir in den Jahren 1872 und 73 trigonometrisch und barometrisch gemessenen Punkte in der hohen Tatra und ihrer Umgebung

Názov a zodpovednosť: Verzeichniss der von mir in den Jahren 1872 und 73 trigonometrisch und barometrisch gemessenen Punkte in der hohen Tatra und ihrer Umgebung : (Die mit B. bezeichneten Punkte find barometrisch gemessen) [Abecedný zoznam výškových bodov vo Vysokých Tatrách a na okolí, zostavený na základe mojich trigonometrických a barometrických meraní v r. 1872-73] / Karl Kolbenheyer ; s. 95-103

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Súpis výsledkov barometrických a trigonometrických meraní vo Vysokých Tatrách a na okolí, mnohé výškové body stanovil autor po prvý krát vôbec

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 3, s. 139-140. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

body nivelačné

niveláciaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - merania barometrické a trigonometrické


MDT: 528.388 ; 551.58 ; 528.37/38