Höhenverzeichniss

Názov a zodpovednosť: Höhenverzeichniss : Fortsetzung [Zoznam výškových bodov] / Nach den neuesten Vermessungen des Generalstabes zusammengestellt von Prof[essor] Martin Róth ; s. [389]-384

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Zoznam výškových bodov vo Vysokých a Nízkych Tatrách podľa novších meraní viedenského vojenského geografického ústavu

Poznámky: Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 5, s. 123. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

niveláciaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - body nivelačné

Nízke Tatry (Slovensko) - body nivelačné


MDT: 528.388 ; 551.58