Késmárk magassága a tenger szine felett

Názov a zodpovednosť: Késmárk magassága a tenger szine felett [Aká je nadmorská výška Kežmarku?] / Kolbenyheyer Károlytól ; s. 124-132

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Porovnanie doterajších meraní nadmorskej výšky Kežmarku a vlastných výpočtov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 139. Biogr. údaje prekladateľa doplnené: http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

niveláciaHeslo/geografické:

Kežmarok (Slovensko) - body nivelačné


MDT: 528.388 ; 528.37/38