Verzeichniss der von mir im August 1874 trigonometrisch und barometrisch gemessenen Puncte in der hohen Tátra und ihrer Umgebung

Názov a zodpovednosť: Verzeichniss der von mir im August 1874 trigonometrisch und barometrisch gemessenen Puncte in der hohen Tátra und ihrer Umgebung : (Fortsetzung zu dem Verzeichnisse Jahr[uch] I. p. 95) [Zoznam výškových bodov vo Vysokých tatrách a na okolí stanovených na základe vlastných barometrických a trigonometrických meraní v r. 1874] / Karl Kolbenheyer ; s. 247-251

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 22. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

body nivelačné

niveláciaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - merania trigonometrické

merania barometrické


MDT: 528.388 ; 551.58 ; 528.37/38