Jegyzéke a magas Tátra és környéke pontjainak, melyek általam 1874-dik évi augusztus hóban háromszögtanilag és légsúlyméretileg meghatároztattak

Názov a zodpovednosť: Jegyzéke a magas Tátra és környéke pontjainak, melyek általam 1874-dik évi augusztus hóban háromszögtanilag és légsúlyméretileg meghatároztattak : (Az I. évkönyv 94-dik lap jegyzékének folytatása) [Zoznam výškových bodov stanovených na základe vlastných trigonometrických a barometrických meraní vo Vysokých Tatrách a na okolí. (Pokračovanie)] / Karl Kolbenheyer ; Ford[ította] Raisz Miksa ; s. 246-250

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Výsledky trigonometrických a barometrických meraní vo Vysokých Tatrách a na okolí v r. 1874

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 139. Biogr. údaje prekladateľa doplnené: Szinnyei. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

body nivelačné

niveláciaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - merania barometrické

merania trigonometrické


MDT: 528.388 ; 551.58 ; 528.37/38