zavri túto časť knižnice pokladnice nemocenské (5)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón, az országos orvos-szövetség gömörvármegyei fiókjának 1900. május 29-én tartott rendes közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett a Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egylet 1909. évi október hó 27-én Iglón tartott rendes őszi közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett Rimaszombatban, az Országos Orvos Szövetség gömörmegyei fiókjának 1908. április 16-ikán tartott rendkívüli közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1902. évi június hó 25-én Tátra-Lomniczon tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1898. évi október hó 12-én Késmarkon tartott gyülés jegyzőkönyve