zavri túto časť knižnice pokladnice robotnícke (2)
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett Bánrévén, 1910. november 22-ikén a gömörmegyei orvosi fiókszövetség rendkívüli közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1910. évi május hó 26-án, Késmárkon tartott rendes tavaszi közgyülésén