zavri túto časť knižnice pomológia
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Kárpáthegység pomológiai tekintetben / Ordódy, István Károly