zavri túto časť knižnice pamiatky historické (2)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Szepes Béláról Szczawnicáig / Weber, Samuel
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Von Béla in der Zips nach Szczawnica / Weber, Samuel