zavri túto časť knižnice črevná nepriechodnosť
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bélelzáródás giliszták által / Hensch, Géza