zavri túto časť knižnice röntgen
Pozrieť dokument Röntgen-féle sugarakról / Schwartz, Otto