zavri túto časť knižnice sanatóriá
Pozrieť dokument A tüdővész sanatoriumi gyógykezelése, különös tekintettel az új-tátrafüredi sanatoriunmura / Fái, Mátyás Miklós