zavri túto časť knižnice spolky (23)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Anderweitiges aus dem Vereine
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Ausschuss-Sitzung den 15. September in Leutschau
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht des Museums Komités
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Die Hohe-Tátra, Die Zips und die Zipser. Über die Volkswirtschaftliche Bedeutung des Ungarischen Karpathen-Vereines und Seiner Sektionen / Heksch, Alexander F.
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Egyéb egyleti ügyek
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Elnöki jelentés : Tisztelt egyesületi közgyülés!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Elnöki jelentés : Nagyon tisztelt egyesületi közgyülés!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Geschäftsordnung des ung[arischen] Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jelentés a múzeumi bizottság működéséről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magas Tátra, A Szepesség És A Szepesiek. A Magyarországi Kárpát-Egylet és Annak Osztályai Nemzetgazdasági Jelentősége / Heksch, Alexander F.
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület 1881. évi augusztus 7-én Tátrafüreden tartott rendes közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület 1882. évi márczius 5-én Késmárkon tartott rendkívüli közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesületnek 1882. évi augusztus hó 6-án Tátrafüreden tartott rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegyesület pénztárának 1881. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet 1879. Aug[usztus] 3-án Tátrafüreden tartott VII. rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet ügykezelése
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Presidial-Bericht : Sehr Geehrte General-Versammlung!
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 6-ten August 1882 in Schmecks abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung des Ungarischen Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 7. März 1882 in Kesmark abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung des Ungarischen Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll : der am 7. August 1881 zu Schmecks abgehaltenen VIII. ordentlichen Generalversammlung des Ung[arischen] Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll der am 3. Aug[ust] 1879 zu Schmecks abgehaltenen VII. ordentlichen General-Versammlung des Ung[arischen] Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Präsidial-Bericht : Geehrte Generalversammlung
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Választmányi ülés szept[ember] 15-én Lőcsén