Egyéb egyleti ügyek

Názov a zodpovednosť: Egyéb egyleti ügyek [Ďalšie spolkové záležitosti] / ; s. 480-481

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Časti dokumentu: Budapesti bizottság; Beszkídalji osztály; Helyi ügyvivők

Anotácia: Tri krátke správy, prvá z nich informuje o funkcionároch a činnosti Budapeštianskej sekcie spolku, ďalšia o činnosti Beskydskej sekcii spolku, tretia časť prináša menoslov miestnych zástupcov spolku v jednotlivých mestách Uhorska

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - sekcie

činnosťHeslo/Všeobecné meno:

spolky


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05