Ausschuss-Sitzung den 15. September in Leutschau

Názov a zodpovednosť: Ausschuss-Sitzung den 15. September in Leutschau [Zasadanie výboru 15.9.1883 v Levoči] / ; s. 280

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Správa o zasadaní výboru Uhorského karpatského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výbor

zasadaniaHeslo/Všeobecné meno:

spolky


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05