Anderweitiges aus dem Vereine

Názov a zodpovednosť: Anderweitiges aus dem Vereine [Ďalšie spolkové záležitosti] / ; s. 481-482

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Časti dokumentu: Kommission Budapest; Section Beskid; Lokal-Vertreter

Anotácia: Tri krátke správy, prvá z nich informuje o funkcionároch a činnosti Budapeštianskej sekcie spolku, ďalšia o činnosti Beskydskej sekcii spolku, tretia časť prináša menoslov miestnych zástupcov spolku v jednotlivých mestách Uhorska

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereins Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - sekcie

činnosťHeslo/Všeobecné meno:

spolky


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05