Elnöki jelentés

Názov a zodpovednosť: Elnöki jelentés : Nagyon tisztelt egyesületi közgyülés! [Správa predsedu] / Gróf Csáky Albin, egyesületi elnök ; s. [267]-269

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Správa predsedu Uhorského karpatského spolku hodnotí činnosť spolku za uplynulý rok, informuje o schválení zmeny stanov spolku, o vydaní diela D. Dénesa pri príležitosti 10. výročia vzniku spolku a pod.

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 1, s. 398. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky - správy výročné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05

Pôvodné formy mien:

Csáky, Albin pozri Čáki, Albín (1841-1912)