A gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet és orvos-szövetség tagjainak névsora 1905-1907-ben

Názov a zodpovednosť: A gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet és orvos-szövetség tagjainak névsora 1905-1907-ben [Menoslov členov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v rokoch 1905-1907] / ; s. [3]-6

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka zoznam členov

Krajinský zväz lekárov - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.02 ; 06.02:61 ; 615:06.02