Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyletnek 1895. május hó 27-én délután Rozsnyón a fürdőben tartott közgyüléséről [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku v Rožňavských kúpeľoch 27. mája 1895] / Jegyzette: Dr. Löcherer T[amás], titkár ; s. 27-66

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik [1895] Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1895

Časti dokumentu: 1, Nagy szemérem ajkról kiinduló daganat / Tavassy Lajos. - Urotangensüveg-műszer bemutatása / Orient Gyula. - A pelsüczi meleg forrásról vizsgálataim / Orient Gyula. - A restéri vasútállomás kutja vizének analysise / Orient Gyula. - A Thure Brandt-féle méh-massageról / Guttlohn Henrik. - Typhosusnál lactophenin alkalmazása / Ruber József. - Négy megbetegedési esete / Löcherer Tamás. - Schulek-féle hályogmütétről / Löcherer Tamás. - Szülési esetek, mikor a bábák sebészileg beavatkoztak / Ruber József. - Gyakorlatomban előforduló nevezetesebb orvosi esetek és rendőri boncolások / Török János. - Gömörvármegyei közkórháznak az 1894-ik évről szóló kimutatása / Kármán Aladár

Anotácia: Okrem správy o činnosti a hospodárení sa rokovalo o nariadení ministerstva vnútra o skúškach úradných lekárov, o hlásení infekčných ochorení, ďalej odzneli odborné prednášky

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Rožňava (Slovensko), 1895, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05

Pôvodné formy mien:

Gutlohn, Henrik Guttlohn, Henrik