Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Várgedén, 1906. május hó 30-án, a gömörvármegyei orvos-szövetség és a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet rendes tavaszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jarnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Hodejove 30.5.1906] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár, titkár, Dr. Löcherer Tamás elnök ; Hitelesítve: Dr. Meskó Miklós, Dr. Sigmund József ; s. [66]-96

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Časti dokumentu: 1, Löcherer Tamás elnöki megnyitója. - Körorvosok fizetésének kipótlására vonatkozó tervezet. - Pénztári jelentés / Szabó Károly. - Orvos gyógyszerész egylet pénztára / Kishonthy József. - Sérvekről / Sigmund József. - Törvényszéki orvosi casuistika / Zehery István. - Gömörmegye múlt évi egészségügyi viszonyairól / Meskó Miklós

Anotácia: Na valnom zhromaždení hodnotili činnosť a hospodárenie spolku za uplynulé obdobie, ďalej v úvodnom prejave predsedu T. Löcherera sa zaoberali dejinami kúpeľov v Hodejove ako i všeobecne situáciou v kúpeľníctve v Uhorsku, ďalej prerokovali návrh na odmeňovanie obvodných lekárov, odzneli tiež 3 odborné prednášky

Poznámky: Pôvodca overený: T. Löcherer - SBS 3, s. 420; M. Meško - SBS4, s.157. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: K. Szabó - Tököly, s. 335. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Hodejov, 1906, zhromaždenia valné jarné

Krajinský zväz lekárov - Hodejov, 1906, zápaisniceHeslo/Všeobecné meno:

lekári - odmeňovanie

odmeňovanie - lekári,

spolky lekárskeHeslo/geografické:

Hodejov (Slovensko) - kúpele

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - dejiny

spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05 ; 615.83