A tagok névsora 1895-ben

Názov a zodpovednosť: A tagok névsora 1895-ben [Menoslov členov v roku 1895] / ; s. [5]-6

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik [1895] Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1895

Anotácia: Menoslov členov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v roku 1895

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.02 ; 06.02 ; 929 ; 615:06.02