A Szepesi Orvos- És Gyógyszerész Egylet Évkönyve Az ....-ik Egyleti Évre

Názov a zodpovednosť: A Szepesi Orvos- És Gyógyszerész Egylet Évkönyve Az ....-ik Egyleti Évre [Ročenka Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / Szerkesztette: Dr. Alexander Béla Egyleti Titkár ; 1893/94

Bibliografická adresa: [Késmárk : Szepesi orvos- és gyógyszerész egylet], 1894 (Késmárk : Nyomatott Sauter Pál Könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 60 s. : tab. ; 23x15 cm

Poznámky: Dokument má Obsah, v kt. jednotlivé prednášky uverejnené v rámci zápisníc figurujú ako samostatné príspevky. - Brožované. Zelená obálka s ozdobným rámikom. Typografické ozdoby. - Zostavovateľ overený: SBS 1, s. 43; tlačiar podľa: Breza, s. 62. - V popisovanom exemplári: na titulnom liste rkp. zápis: Scherfel A.W. úr ajándéka; oválna pečiatka - v strede Tatry s podtatranskou obcou, kolopis: Felkai Tátra Múzeum Egylet 1887. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

ročenky spolkovéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko) - spolky lekárske a lekárnické

ročenky


MDT: 61(05):061.2 ; 615(05):061.2 ; 061.2 ; 058

Signatúra: SK, PM PP, 7016

Pôvodné formy korporácií:

Szepesi orvos- és gyógyszerész egylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)

Szepesi orvos- és gyógyszerész egylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)

Sauter Pál Könyvnyomdájában pozri Sauter, Pavol, Kežmarok (Slovensko)