A Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egyesület Évkönyve Az .... Egyesületi évre

Názov a zodpovednosť: A Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egyesület Évkönyve Az .... Egyesületi évre [Ročenka Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / Szerkesztette: Dr. Szász Ágoston egyesületi titkár ; 1906

Bibliografická adresa: Késmárk : [Szepesi orvos-gyógyszerész egyesület], 1907 ([Kežmarok] : Sauter Pál)

Fyzický popis kolácia pole: 64 s. : tab. ; 22x15 cm

Poznámky: Poškodený exemplár, šedá obálka, text v ozdobnom rámčeku. - Biogr. údaje zostavovateľa doplnené: Biografický slovník mesta Poprad, s. 157. - V popisovanom exemplári pečiatka: A M.N. Múzeum Könyvtára. - Poznámky a odkazy na literatúru pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:061.25:058 ; 058 ; 061.25:61:058

Signatúra: SK, PM PP, 9982 ; MR, OSzK, Med.g.455e ; SK, LK KK, P1161

Pôvodné formy mien:

Szász, Ágoston pozri Szász, Augustín (1859-1947)Pôvodné formy korporácií:

Sauter Pál pozri Sauter, Pavol, Kežmarok (Slovensko)

Szepesi orvos-gyógyszerész egyesület pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)