A tagok névsora 1889-ben

Názov a zodpovednosť: A tagok névsora 1889-ben [Menoslov členov za rok 1889] / ; s. [5]-6

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1889-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1890

Anotácia: Príspevok obsahuje menoslov členov Lekársko-lekárnickeho spolku Gemerskej župy za rok 1889

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky


MDT: 61:06.02 ; 615:06.02 ; 06.02