A Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egyesület Évkönyve Az .... Egyesületi Évre

Názov a zodpovednosť: A Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egyesület Évkönyve Az .... Egyesületi Évre [Ročenka Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / Szerkesztette: Dr. Szász Ágoston ; 1911

Bibliografická adresa: [Késmárk : Szepesi orvos-gyógyszerész egylet], 1911 (Késmárk : Sauter Pál)

Fyzický popis kolácia pole: 61, [3] s. : fotogr. ; 24x17 cm

Poznámky: Oranžová brožovaná obálka zdobená štylizovaným rámikom. Dve fotogr. ilustrujú príspevok A. Sterna, V. Alexandra. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Biografický slovník mesta Poprad, s. 197. - V popisovanom exemplári: rkp zápis A szepesi orvos-gyógyszerész egyesület ajándéka. A felkai Tátra-Mmúzeum tulajdona. Oválna pečiatka: v strede Tatry s podtatranskou obcou, kolopis: Felkai Tátra Múzeum Egyesület 1887. - Odkazy na lit. v texte. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

ročenky spolkovéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61(05):061.2 ; 615(05):061.2 ; 058 ; 061.2

Signatúra: SK, PM PP, 7015 ; SK, LK KK, P1161