Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Fölvétetett a Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egylet 1909. évi október hó 27-én Iglón tartott rendes őszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jesennom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Spišskej Novej Vsi 27. októbra 1909] / Dr. Lorx Sándor e[z] i[dei] egyleti elnök, Dr. Szász Ágoston e[z] i[dei] egyleti titkár ; Hitelesítjük: Dr. Daits Ede, Dr. Kottler Sándor ; s. [8]-12

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1909-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1910

Časti dokumentu: 1, Elnöki megnyitó beszéd / Lorx Sándor

Anotácia: Zápisnica pozostáva zo 6 bodov, jedným z najdôležitejších bodov programu zasadania bolo prerokovanie zmlúv s robotníckymi nemocenskými pokladnicami

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS3, s. 426; Daits - SBS 1, s. 440. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Szász - Biografický slovník mesta Poprad. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Nová Ves (Slovensko), 1909, zhromaždenie valné jesenné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

pokladnice nemocenskéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 36

Pôvodné formy mien:

Daits, Ede pozri Daits, Eduard (1853-1931)