Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egylet-nek 1909. évi május hó 25-én Poprádon tartott rendes tavaszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jarnom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Poprade 25. mája 1909] / Dr. Lorx Sándor egyleti elnök, Dr. Szász Ágoston egyleti titkár ; Hitelesítjük: Dr. Klein Ármin, Dr. Schwarz Aladár ; [3]-7

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1909-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1910

Časti dokumentu: 1, Elnök megnyitó beszéde / Lorx Sándor

Anotácia: Zápisnica obsahuje 7 bodov programu zasadania spolku, súčasťou je plný text úvodného príhovoru predsedu spolku

Poznámky: Biogr. údaje A. Lorxa doplnené: SBS 3, s. 426; A. Szásza: Biografický slovník mesta Poprad; A. Klein: http://sclib.svkk.sk/F. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Poprad (Slovensko), 1909, zhromaždenia valné jarné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05