Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi Orvos-gyógyszerész egylet által 1911. évi október 24-én, Lőcsén tartott rendes őszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jesennom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Levoči 24. októbra 1911] / Dr. Szász Ágoston egyesületi titkár, Dr. Lorx Sándor egyesületi elnök ; Hitelesítjük: Dr. Teschler Antal, Dr. Hritz Artur ; s. [12]-16

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1911-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Anotácia: Zápisnica pozostáva z piatich bodov, na zasadaní prerokovali zmluvu so spišskonovoveskou poisťovňou, rozpočet na r. 1912, zvolili nový výbor spolku a odzneli 2 odborné prednášky

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS 3, s. 426. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Szász - Biografický slovník mesta Poprad, s. 197. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Levoča (Slovensko), 1911, zhromaždenia valné jesenné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05