Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Pelsüczön, a gömörvárm[egyei] orvosszövetség és orvos-gyógyszerész-egylet vándorgyülésén 1902 szeptember 23-án [Zápisnica z putovnej schôdze Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy, ktorá sa konala 23. septembra 1902 v Plešivci] / Jegyzette: dr. Kármán [Aladár], titkár ; Hitelesitésül: Dr. Gescheit József, Décsy Gyula ; s. [28]-73

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Časti dokumentu: 1, Löcherer Tamás elnöki jelentése. - Gömörvármegye közegészségügye / Löcherer Tamás. - Párhuzam az idioták és imbecillek között és azok nevelési módszere föbb vonalakban / Blum Rezső. - A kuruzslások megszüntetése érdekében / Steinhausz Béla

Anotácia: Zápisnica informuje o putovnom zasadaní spolku v Plešivci, kde hostiteľom bol riaditeľ miestnej nemocnice R. Blum, prináša správu o činnosti spolku, ďalej obsahuje text štúdie T. Löcherera o verejnom zdravotníctve v Gemerskej župe, ktora bude publikovaná v monografii o župe (Borovszky), príspevky z oblasti psychiatrie a o negatívach ľudových liečiteľov

Poznámky: Biogr. údaje: R. Blum: SBS 1, s. 266; T. Löcherer: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Plešivec (Slovensko), 1902, schôdze putovné

Krajinský zväz lekárov - Plešivec (Slovensko), 1902, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné

spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05 ; 615:06.05

Pôvodné formy mien:

Blum, Rezső pozri Blum, RudolfPôvodné formy geografických názvov:

Pelsücz pozri Plešivec (Slovensko)