Pénztári jelentés

Názov a zodpovednosť: Pénztári jelentés : A selmeczi gyógy[ászati] és term[észet]tud[ományi] egylet vagyoni állapota 1896. jan. 1-tól 1896. decz. végéig [Správa pokladníka] / Pachmajer Jánostól ; Megviszgálták s nyilvántartási jegyzékkel s okmányokkal megegyezőnek s helyesnek találtak Cseh [Lajos] s[aját] k[ézzel], Platzer Ferenc s[aját] k[ézzel] ; s. VIII.

In A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület Évkönyve 1896 / Összeállította: Vitális István. Selmeczbánya : [Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület], 1897

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Príspevok obsahuje finančné výkazy hospodárenia Lekárskeho a prírodovedného spolku v Banskej Štiavnici za r. 1895

Heslo/Korporácia:

Banskoštiavnický lekársky a prírodovedný spolok - Banská Štiavnica (Slovensko) - výkazy finančnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky prírodovednéHeslo/geografické:

Banská Štiavnica (Slovensko) - spolky


MDT: 61:06.04 ; 5:06.04