Tagok névsora 1888-ban

Názov a zodpovednosť: Tagok névsora 1888-ban [Menoslov členov] / ; s. [6]-7

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1888-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1889

Anotácia: Obsahuje menoslov členov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy za rok 1888

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.02 ; 615:06.02 ; 06.02 ; 929