A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület .... és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség ....ső Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület .... és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség ....ső Évkönyve [Ročenka Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov] / Összeállította: az Egyesület és a Szövetség Elnöksége ; 29. (1.) [1898]

Bibliografická adresa: Rimaszombat : [Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület, 1899 (Rimaszombat : Nyomatott Rábely Miklós Könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 65, [1] s. : ; 22x15 cm

Poznámky: Zelená brožovaná obálka - popisovaný exemplár poškodený. Obsahuje 2 inzeráty. - Tlačiar overený: Breza. - V popisovanom exemplári oválna pečiatka: Gömörmegyei Múzeum Rimaszombat. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka ročenky

Krajinský zväz lekárov - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

ročenky spolkovéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

ročenky


MDT: 61:061.2 ; 061.2 ; 615:061.2 ; 05

Signatúra: SK, GM, 23.503 GM