A Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1888. szept[ember] 24-én Rozsnyón tartott közgyülésérőli jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1888. szept[ember] 24-én Rozsnyón tartott közgyülésérőli jegyzőkönyv [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Rožňave 24. septembra 1888] / Jegyzette: Dr. Pósch Dezső helyett[esítő] jegyző ; s. 31-41

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1888-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1889

Časti dokumentu: 1, A gerinczagy lobos megbetegedései három kóreset kapcsán / Ruber József

Anotácia: Zápisnica obsahuje správu o činnosti a hospodárení spolku, informuje o odborných prednáškach a obsahuje plný text jednej z nich

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Tököly, s.. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Rožňava (Slovensko), 1888, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05