Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón, 1904. május hó 25-ikén, az orvosszövetség és orvos-gyógyszerész-egyesület rendes tavaszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jarnom valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku a pobočky Krajinského lekárskeho zväzu Gemerskej župy v Rožňave 25. mája 1904] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár jegyző ; Dr. Löcherer Tamás elnök, Hitelesittetett: Dr. Gaál Gusztáv járási tiszti orvos, dr. Zehery István kir[ályi] t[örvény]-széki orvos ; s. [23]-57

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 34-ik, Az Orvos-Szövetség 6-ik Évkönyve Az 1903 és 1904-ik Évről . Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1905

Časti dokumentu: 1, Kimutatás az országos orvos szövetség, Gömör-Kishont vármegye fiókjának 1903 év bevétele s kiadásairól / Szabó Károly. - Gömörmegyei Orvos-gyógyszerész egylet pénztári kimutatás / Kishonthy József%-1, Tisztelt közgyülés / Löcherer Tamás. - Egy beteg gyermek és az esete ismertetése / Auerbach Lajos. - Új gyógy- és kötszer bemutatása / Pósch Aladár. - Bonczolási lelet és vélemény / Zehery István. - Vármegye múlt évi közegészségügyi viszonyairól / Meskó Miklós

Anotácia: Zápisnica obsahuje správu o činnosti spolku, výkazy o hospodárení a 5 samostatných odborných príspevkov

Poznámky: Meško, M. overený: SBS 4, s. 157. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rožňava (Slovensko), 1904, zhromaždenia valné jarné

Krajinský zväz lekárov - Rožňava (Slovensko), 1904, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 614 ; 06.05 ; 615.4 ; 616

Pôvodné formy mien:

Meskó, Miklós pozri Meško, Mikuláš (1865-1921)